Search
Close this search box.

Förmånsbeskattning av elcyklar: En guide för arbetsgivare och anställda

Att pendla till jobbet med elcykel blir allt populärare i takt med ökad medvetenhet om miljövänliga transportalternativ och hälsofördelar. För att uppmuntra cykelpendling och göra det mer förmånligt för både arbetsgivare och anställda har Riksdagen infört nya regler gällande beskattning av förmånscyklar.

Detaljer om förmånsbeskattning:

Enligt de nya reglerna, godkända i slutet av november, erbjuder arbetsgivare möjligheten att tillhandahålla cyklar till sina anställda som ett skattefritt förmånserbjudande. Detta innebär att den skattepliktiga delen av förmånen begränsas till belopp överstigande 3000 kronor per år och per person.

Fördelar för arbetsgivare och anställda:

Arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda förmånliga cyklar som ett incitament för ökad cykelpendling och för att främja en hälsosammare livsstil. För anställda innebär detta en betydande minskning av skattebördan och ökad tillgänglighet till kvalitetscyklar för daglig pendling.

Exempel på beräkningar:

För att ge en tydligare bild av hur dessa regler kan påverka en anställds nettokostnad och skatteförmåner, här är några räkneexempel:

En anställd med en skattesats på 33% och en elcykel som kostar 20 000 kronor skulle tidigare ha betalat 393 kronor per månad efter förmånsbeskattning. Med de nya reglerna skulle den månatliga kostnaden minska till 278 kronor, en sänkning med 29%.

Hur man beräknar förmånen:

För att beräkna förmånsvärdet för en cykel tar man hänsyn till värdeminskning, tillbehör, service och reparationer. För elcyklar inkluderas även batteriets värdeminskning i beräkningen. Förmånen värderas som den kostnad som skulle uppstå för att privat köpa eller hyra motsvarande cykel.

Enligt de beräkningar vi gjort på Elcykel24.se kan elcykeln bli hela 30-55 % billigare när man köper den via företaget än privat så kolla med ditt företag om de har en upprättad kontakt med oss eller sammankoppla oss genom att skriva ihop formuläret nedan.

Slutsats

De nya reglerna kring förmånsbeskattning av cyklar är ett steg mot att främja hållbara transportalternativ och främja en hälsosammare livsstil bland anställda. Genom att erbjuda skattefria förmåner kan arbetsgivare bidra till ökad cykelpendling och minska den totala skattebördan för sina anställda. Detta är ett positivt steg mot att skapa en mer hållbar och hälsosam arbetsmiljö för alla.