Sök
Stäng denna sökruta.

Vi på Elcykel24.se strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbarhet och förnybar energi. Ett av våra primära affärsmål är att vi uppmanar alla som köper elcyklar hos oss att de ska skaffa elavtal från fossilfria källor. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att övergå till förnybar energi och att minska vår klimatpåverkan.

Vidare har vi satt upp ett ambitiöst mål för vår fordonsflotta. Senast år 2025 kommer samtliga fordon i vår flotta att vara elcyklar som drivs av 100% förnybar el. Genom att elektrifiera vår fordonsflotta minskar vi inte bara våra utsläpp av växthusgaser utan visar även vårt engagemang för att främja en hållbar och miljövänlig transportsektor.

Som ett led i vår strävan att främja hållbarhet och bidra till en bättre miljö har vi på Elcykel24.se fastställt följande klimatmål:

  1. Koldioxidneutralitet: Vi strävar efter att bli en koldioxidneutral verksamhet genom att minska våra egna utsläpp och kompensera för eventuella resterande utsläpp.
  2. Främja elcyklar som ett grönt transportalternativ: Vi arbetar för att öka medvetenheten om fördelarna med elcyklar för att minska användningen av fossildrivna fordon och därmed minska koldioxidutsläppen.
  3. Energianvändning och resurseffektivitet: Vi strävar efter att effektivisera vår energianvändning och resursanvändning genom att optimera våra processer och system.
  4. Hållbar leveranskedja: Vi kommer att samarbeta med leverantörer som delar vår vision om hållbarhet och följer etiska och miljömässiga principer i sin verksamhet.
  5. Minska plastanvändning: Vi kommer att arbeta för att minska användningen av plast i vår verksamhet genom att erbjuda alternativ till engångsplast och använda återvinningsbara material när det är möjligt.
  6. Utbildning och medvetenhet: Vi kommer att fortsätta att utbilda vår personal och våra kunder om vikten av att minska klimatpåverkan och främja hållbara vanor.

Genom att arbeta mot dessa mål strävar vi efter att göra vår del för att bekämpa klimatförändringarna och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.